Novi vodniki 2020

Tako kot vsako leto, je ERP tudi letos organiziral tečaj za vodnike reševalnih psov. Večji del teoretičnega tečaja je do izbruha zoom predavanj potekal na ICZR Ig, kjer so bili izvedeni tudi nekateri praktični deli tečaja. Vaje iz poslušnosti in iskanja pogrešanih pa so bila organizirana na društvenem poligonu v Celju in okolici. Krimovci smo z začetnimi šestimi tečajniki predstavljali najštevilčnejšo skupinico, ker pa vse ni le v številu, smo bili tudi najbolj pridni, disciplinirani in pozorni in učljivi.

Na uvodnem predavanju nam je Aleš Udovč predaval o zgodovini, razvoju in organiziranosti Enote reševalnih psov Slovenije (ERPS) in o skupinah za iskanje pogrešanih (SIP). Opisal nam je iskalne akcije, kako izgledajo v teoriji in kako v praksi. Seznanil nas je z ukrepi ob najdbi pogrešane osebe.

Na naslednjem predavanju nam je Katja Skulj predstavila zgodovino in organiziranost reševanja s psi. Razložila nam je kako deluje Kinološka zveza Slovenije (KZS) in kako deluje Komisija za reševalne pse.

Na seminarju radijskih zvez ZARE (za potrebe zaščite in reševanja) in ZARE+ (za potrebe nujne medicinske pomoči) smo se učili o vrstah in opremi radijskih postaj, o organizaciji radijskega prometa in o repetitorjih sistema radijskih zvez ZARE. Za praktičen del smo se naučili pravilnega postopka komuniciranja po radijski postaji.

Iva Cestar nam je osvežila znanje iz prve medicinske pomoči. Naučili smo se pravilnega pristopa h poškodovancu/obolelemu, TPO odraslih, TPO otrok, kako oskrbeti poškodbe, opekline, zlome, ozebline, kako zaustaviti krvavitve, kako se soočiti s tujki v dihalnih poteh in kaj storiti v primeru zastrupitve.

Maja Kenda nam je teoretično in praktično predstavila prvo veterinarsko pomoč. Pokazala nam je kako opraviti domači zdravstveni pregled psa (merjenje temperature, pregled sluznic, bitje srca in poslušanje dihanja), ter kakšna mora biti vsebina naše torbice za prvo veterinarsko pomoč. Seznanila nas je z različnimi obolenji in poškodbami, glede na letne čase. Spoznali smo rastline in živali, ki so strupene psom in kako nudimo prvo pomoč pri zastrupitvi. Pri praktičnem delu smo jo opazovali, kako v primeru poškodbe pravilno povijemo tačke, ušesa, kako oskrbimo ugrizne rane, poškodbe krempljev, kako zaustavimo krvavitve, kako oživljamo psa, kako ga imobiliziramo ali fiksiramo in kako naredimo zasilni nagobčnik.

Tomaž Dražumerič nam je na terenu pokazal kako pes išče v ruševini, kako išče v gozdu in kako treniramo poslušnost ter ovire na poligonu. Tudi naši psi so večkrat prišli na vrsto, da potrenirajo in pokažejo, kaj že znajo. Pomagal nam je odpraviti težave in strahove pri iskanju in poslušnosti. Dal nam je več koristnih nasvetov, kako delati s psom v prihodnosti.

Zaradi kriznih razmer, smo prvi del seminarja o orientaciji izpeljali na daljavo, kot spletno izobraževanje. Naučili smo se, kako pravilno uporabljamo kompas, kako pravilno beremo karte, kako merimo azimute in kontraazimute, kakšni so topografski znaki, itd. Na drugem delu seminarja, pa smo se odpravili na orientacijski pohod, kjer smo morali najti štiri točke, s pomočjo karte in kompasa.

Vsi štirje vodniki smo zelo uživali v predavanjih, se veliko naučili in uspešno opravili izpite.

Back to Top