Usposabljanje OE Ljubljana, januar 2017

Skladno s koledarjem KRP 2017 je OE Ljubljana (SIP1) 28.01.2017 organizirala prvo letošnjo usposabljanje. Tema usposabljanja je bila vodenje akcij in iskanje v kvadrantih.

Dopoldanski del je bil namenjen vodstvu, logistiki in vodjem skupin. Poudarek je bil na načrtovanju, spremljanju in izvedbi akcij.

Na popoldanski del so bili vabljeni vsi vodniki, ki so razporejeni v OE. Vodniki so samostojno iskali pogrešane osebe z metodo iskanja v kvadratih.

Za dobro počutje pri izobraževanju je v veliki meri doprineslo lepo vreme.

Fotoutrinki – klik